Egzersiz Yap Sağlıklı Yaşlan

25 Ara

Sağlıklı Yaşlanmanın Sırları ?

Ortalama insan ömrü sürekli olarak artış göstermektedir. Uzun yaşarken bu süreyi sağlıklı ve kaliteli olarak geçirmek isteriz.  Kaliteli olmayan yaşlılık ağrılı ve kısıtlı olarak geçer. Yaşlılığı kaliteli bir yaşama dönüştürmenin sırrı egzersiz yapmaktan geçiyor. Yaşlılığa bağlı olarak kemik ve kas erimesi, eklem zayıflaması doku zedelenmesi ortaya çıkar.

Yaşın ilerlemesi ile  vücut fonksiyonlarında yavaşlama doğal bir fizyolojik durumdur. Fakat bu herkeste aynı şekilde ilerlemez.Spor yapan ve yapmayan iki yaşlı insan arasında vücut fonksiyonlarında  yavaşlama düzeyi farklılık gösterir.

Aktif yaşlanma kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda “başarılı yaşlanma” kavramının bir bileşeni olarak literatürde kullanılmaya başlamıştır ve temelde aktivite teorisi üzerine yapılanmıştır. Yaşlı bireyler yaşlı hissetmemek için günlük yaşamdan daha çok keyif almaktan söz etmektedir. İngiltere’de aktif yaşlanma ile ilgili yaşlılık algısı ile ilgili yapılan araştırmada aktif yaşlanmayı fiziksel sağlık ve işlevselliğin sürdürülmesi, sosyal etkinlikler, boş zaman aktiviteleri, zihnen işlevsellik ve sosyal ilişkilere temasların sürdürülmesi olarak tanımlamışlardır.

Yaş ilerledikçe işlevsel kapasite azalmakta, kas kitlesinin azalması, yağ kitlesinin artması yönünde değişmektedir. Ayrıca yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelerinin gençlere oranla daha düşük olduğu bilinmektedir. Düzenli fizik egzersiz ise kronik hastalıkların gelişimini engelleyerek,  yaşlanma ile ilişkili biyolojik değişiklikler ile bunların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak ve işlevsel kapasitenin korunmasını sağlayarak beklenen yaşam süresini uzatmaktadır

Düzenli olarak egzersiz yapmak biyolojik yaşlanmayı geciktirmenin yanında, fiziksel ve zihinsel  yaşlanmayı da geciktirir. Kalp damar rahatsızlıkları riskini azaltır, yaşlılıkta düşme ve kırık  riskini azaltır. Bilişsel fonksiyonlar ve hafıza üzerinde yaşlılığa bağlı olumsuz etkileri azaltır. Depresyon sıklığında azalmaya, uyku süresi ve kalitesinde artışa neden olur. Genel olarak yaşlılıkta yaşam kalitesinin artmasını sağlar.

Fizyolojik değişkenler üzerine tüm etkilerinin yanı sıra egzersizin, psikolojik parametreler üzerinde de
çeşitli etkilerinin olduğunu gösteren kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. Genel psikolojik iyilik durumlarına
olumlu etkileri bulunmaktadır. Fiziksel zindelik ve aerobik egzersizler depresyon ve anksiyete riskini azaltmaktadır.